Säännöt
Nimi ja kotipaikka
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Jä­se­net
Ti­li­kau­si
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen yleiset kokoukset
Syys- ja kevätkokousasiat
Val­tuus­kun­ta
Hal­li­tus
Nimen kirjoittaminen
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Viittaus yhdistyslakiin
Säännöt > Syys- ja kevätkokousasiat

Syys- ja kevätkokousasiat

Yhdistyksen yleiset kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous vuoden loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos kymmenesosa jäsenistä sitä vaatii tai hallitus kutsuu sen koolle.

Syyskokous
1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. Vahvistetaan valtuuskunnan jäsenmäärä, valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja jäsenet.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokous
1.1- 4 samat kuin syyskokouksessa
5. Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Käsitellään ajankohtaiskatsaus maakunnan kehitystilasta.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisestai vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Päivitetty 20.11.2016 - Tulostettava versio -
NOUSEE SATAKUNNAN KANSA
nouseesatakunnankansa@gmail.com

Puheenjohtaja:
Henry Flinkman
henry.flinkman@harjavalta.fi
Puh. 044 432 5344


Sihteeri:
Johanna Siitari
johanna.siitari@pori.fi
Puh. 044 701 5308
Taloudenhoitaja:
Kimmo Vepsä
kimmo.vepsa@ulvila.fi
Puh. 0400 134849

Lisätietoa evästekäytännöstäSivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy